background

Informacje

Zarząd KŁ Orlik informuje:

- Zostały zatwierdzone RPŁ na rok 22/23.  Wystawione  zostały upoważnienia do wykonywania polowania, które są do odbioru (tylko po rozliczeniu zaległych odstrzałów i kwitów MP) u kol. Łowczego (osoby zamieszkałe w Szczecinie, Policach) oraz u kolegów podłowczych. Koledzy zamieszkujący obw. 226  u podłowczego kol. Daniela Dąbrowskiego.  Obw. 270 odbiór u podłowczego kol. Mariusza Muskały.  Obw. 85 odbiór u podłowczego kol. Grzegorza Wodeckiego. 

- 24 kwietnia br. godzina 11.00 - przystrzelanie broni Ośrodek Strzelecki im. J Flaszy w Pucicach. Jednocześnie po obowiązkowym co rocznym przystrzelaniu broni będą dokonywane wpisy Kozłów do otrzymanych upoważnień do wykonywania polowania.

- Koleżanki Koledzy z listy zwierząt łownych zniknęły: jeleń sika, jenot, szop pracz i piżmak, a w  ślad za tym zniesione zostały okresy polowań na te gatunki. Wspomniane gatunki mają status IGO, a dokładniej - są uznane za obce, inwazyjne i stwarzające zagrożenie dla UE. Na IGO można polować tylko indywidualnie, tylko kulą, na szopy i jenoty nie wolno polować w nocy. Nie wypisuje się do „odstrzałów”, a myśliwy posiadający upoważnienie do polowania indywidualnego na jakkolwiek gatunek łowny, może pozyskać również dowolną liczbę IGO. Obowiązkiem myśliwego jest wykazanie pozyskania IGO w książce ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym oraz w sprawozdaniu z wykonywania polowania, znajdującym na tylnej stronie „odstrzału”. 

Łowczy KŁ Orlik Szczecin

Karol Alenkowicz

Darz Bór